Seleksjes 7-3

SDS-League: Sytsma’s pakke wykpriis!
5 maart 2015
Weppers freed 6-3
5 maart 2015

It giet wer oan. Alle seniorenteam en de A’s moatte wer los.

Delfstrahuizen 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Hendrik, Wytze, Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Sjoerd de V
Assistent skiedsrjochter: Tjerk van der Pol

sc Franeker 2 – SDS 2 
13.15
: der wêze
14.30: fuotbalje
Kristian, Jort, Ruurd, Sjoerd, Hendrik E, Jentsje, Bote, Allert, Jelle, Tjeerd, Ralph, Jesse, Pieter W, Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Jort, Jentsje, Tjeerd, Willem

Blauw Wit ’34 8 – SDS 4
13.10 der wêze
14.30 fuotbalje
Harm A, Gert Jan,  Auke, Christiaan, Jan Simon, Hans, Jan, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe, Jeroen
Flagger: Daan Boersma

SDS 5 – Heeg 3
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Broer Jacob, Jelmer, Arjan, Gert Jan H, Sytse H, Thomas, Ruun, Eeltje,  Jort, Peter, Doede en Wietse

sc Bolsward A 1 – SDS A1 
09.35 der wêze
10.30 fuotbalje
Teun, Pieter, Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe,  Almar,  Pieter, Foeke, Douwe , Remon en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal
Sjoffeurs: “Almar, Jurjen, Klaas O, Pieter de V”