SDS League: Wer 2 wykpriiswinners!

Weppers tongersdei 20-10
19 oktober 2011
Harkemase Boys 1 – SDS 1
20 oktober 2011

Foar Jan-Simon Jelsma hâldt it mar net op. No pakt hy mei syn “Jelsmanian Devils” samar wer de wykpriis. Dat hy de wykpriis diele moat mei “De Gêrsfretters” fan Appie Posthumus sil him net folle útmeitsje.

“Hey Ho Let’s Go” nimt de kopposysje wer oer fan “FC Rikkert” fan Tsjipke Okkema, mar it ferskil bliuwt mar ien puntsje. It stiet boppe-yn mei “FC Waaksens”, “FC Polk High” en “Algemeen Fons” aardich ticht opelkoar.

Ûnderoan stiet noch altiten “WIBDM” fan Bauke Dijkstra, mar hy hat selskip krigen fan “Jan, Jans en de Ronnies” fan Jan Stenekes.


Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 5.