SDS-League: ‘Hiemstra Power’ pakt op ‘e nij de wykpriis!

Weppers tongersdei 10-11
10 november 2016
Seleksjes sneon 12-11
11 november 2016

Hiemstra PowerDizze wike net de wike fan de Haitsma’s, mar op ‘e nij de wike fan de Hiemstra’s!
Lykas 2 wiken werom pakke Marrit, Niels en Jorn de wykpriis mei ‘Hiemstra Power’. Sy slaan no wier spikers mei koppen, want sy fleane no fan it 15e nei it 4e plak.

‘Jacobs Kaas’ mei nei ien wike syn kopposysje alwer ôfstean. It is wer ris ‘Torpedo Toering’ fan Jaap dy ’t boppe oan stiet. Jaap hat de SDS-League al trije kear wûn en wy binne benijd as hy it dit kear oant it ein folhâlde sil. Hy rint al wer 14 punten út op Sjoerd fan Beem mei ‘Frysk bloed tsjoch op’, dus it kratsje bier is al hast binnen.

Gert-Jan Hiemstra die it dizze wike ek hielendal net sa gek mei mar leafst 33 punten mei ‘Eendracht maakt macht’. Hy sjit der allinnich net safolle mei op. Hy giet dêrmei fan it 58e nei it 56e plak.

De koach fan ‘Hakim Sytsma’, Pieter, is hjoed 11 novimber jierdei. Hy pakte ôfrûne wike mar 10 punten, dus mochten je noch gjin kado foar him hawwe dan kin hy miskien wol wat punten foar de SDS-League op de jierdei hawwe…….

‘Tattoo Boys’ fan Boudewijn Kramer stiet noch altiten ûnderoan, mar hy krijt hieltiten mear konkurrinsje fan ‘Gjin wurk fan’ fan Aant Hofstra dy ’t noch mar 3 puntsjes boppe him stiet.

 

Vorige Week Week Totaal Prijzen
Stand stand Naam team: Coach: 5 6    
1 2 Torpedo Toering*** J.T. 34 25 205  €       –
2 1 Jacobs Kaas J.K.H. 39 17 201  €       –
3 4 Jelsmanian Devils J.S.J. 36 21 198  €12,50
4 15 Hiemstra Power M&N&J 28 36 193  €25,00
5 5 Ajarnox B.v.d.W. 28 18 190  €      –
6 7 Salestijgers A.B. 30 20 189  €        –
7 3 Frysk bloed tsjoch op! S.v.B. 29 11 188  € 12,50
8 13 FC sTeun Wiebe! W.&T.H. 24 27 186  €        –
9 16 ArBEr J.D. 28 30 186  €        –
10 6 Kwast E.H. 42 15 185  € 12,50
11 12 De Supersubs D.d.J. 34 24 185  €        –
12 8 Postmeister J.P. 39 17 182  €        –
13 14 Better wurdt it net S.v.d.V. 29 23 182  €        –
14 9 Dopper Fles FC S.K. 23 17 181  €        –
15 11 Op nei de Top M.F. 30 18 181  €        –
16 17 CD Guadalajara P.K. 22 24 178  €        –
17 26 Strikkies United B&J.S. 25 34 178  €        –
18 10 Bla bla blafke A.F.d.B. 30 12 176  €        –
19 21 Ben jij een Pröpper of een vouwer? J&S 24 24 174  €        –
20 20 Jos Brinkie D.S. 24 22 173  €        –
21 22 Wollah a Saghbi L.P.&TvdP 26 24 173  €        –
22 31 Brouwerpower J.B. 16 33 173  €        –
23 18 Harm & Vera H.A.D. 26 18 172  €        –
24 24 OZZYhaas H.E. 23 26 172  €        –
25 28 Rockin’ in the Free World! L.H. 20 28 169  €        –
26 32 Frysk damjen is oars J.W. 22 30 169  €        –
27 19 Klein bedrag pinnen mag: GJ,I,J,E,J&J. E.P. 32 14 167  €        –
28 25 FC Natrap M.R. 24 21 166  € 12,50
29 40 Op nei de Coolsingel D.Y.S. 27 30 165  €        –
30 23 Afkomen J.E.I.D.JK.J.E. G.J.H. 29 13 160  €        –
31 27 Jodan Boys J.B. 20 18 160  €        –
32 33 Hey Ho Let´s Go W.W. 16 22 160  €        –
33 35 Pretpakket T&D 27 21 159  €        –
34 37 Algemeen Fons S.R. 13 22 159  €        –
35 34 BEERCHIPS FTW I.K. 19 19 157  €        –
36 36 FC Jan Pipo de Clown H.d.J. 28 19 157  €        –
37 39 Jelte Heine Hitzert FC B.J.G. 22 22 157  €        –
38 41 Dr. Oetker F.R. 28 22 156  €        –
39 29 Bulder J.M 25 11 152  €        –
40 30 Fatoe La Coruña A.T. 26 10 151  €        –
41 52 FC Hallema A.H. 23 28 150  €        –
42 44 Jústum! Dat bedoel ik nou!! T.W. 13 21 149  €        –
43 48 FC De Tsjeardleaders T.d.V. 15 24 149  €        –
44 53 Ghohoezechjejdhad I.d.B. 24 27 148  €        –
45 42 Net tefolle DWOkte! D.W.O. 16 18 147  €        –
46 46 Geneuzel in de marge H.E. 12 20 147  €        –
47 54 SDS Vr.1 M.P. 16 28 147  €        –
48 38 Hakim Sytsma P.S. 24 10 146  €        –
49 45 Marije & Eeltje M.&E. 8 18 145  €        –
50 50 Jimbar A.B. 19 22 145  €        –
51 51 Skobberdebonk D.N 19 22 145  €        –
52 47 FC Boekelaar K.B.F. 14 18 143  €        –
53 49 BEERCHIPS M.R.R. 15 18 141  €        –
54 55 Ricky Langkous J.F&R. 23 25 141  €        –
55 43 Jacob kin net fiskje J.F.B. 29 11 140  €        –
56 58 Eendracht maakt macht G.J.H. 22 33 140  €        –
57 57 FC De Rick van de kaktus R.H. 19 25 135  €        –
58 56 Happy Feet E&H.d.H. 8 18 129  €        –
59 59 Gjin wurk fan A.H. 17 18 123  €        –
60 60 Tattooboys B.K. 16 22 120  €        –