SDS, ELF en KNVB.

Sla him fut dy pinguin!(2)
10 april 2004
Utslaggen 10 april
10 april 2004

Gisteravond werd Willem Twijnstra gebeld door een moeder van een jeugdlid van SDS, die telefonisch benaderd was door een instantie om een abonnement op het blad “Elf” te nemen. Zij vertelden daarbij dat SDS en de KNVB deze aktie ondersteunden.
 
Het bestuur van SDS is hiervan niets bekend en we hebben hier nooit onze goedkeuring aan gegeven.