SDS 3 derop út!

Wepperkes -freed-
15 december 2005
Oflast
17 december 2005

Foarige wike sneon is SDS 3 deropút west tegeare mei harren froulju en harren haadsponsor Jelle de Jong. It hat efkes duorre mar hjir binne alle foto’s en in ferslach fan dy jûn. Mei tank oan Anco.

Rond 7 uur zijn we met een bijna volledige selectie én spelersvrouwen in 3 busjes vanuit Easterein en Wommels naar Ried vertrokken. Wichard had daar voor ons een uitstekend restaurant gereserveerd. Uiteraard hadden we ook Jelle de Jong, onze sponsor uit Wommels, uitgenodigd en was het vervoer daarmee snel geregeld. Rond half 8 zaten we met een fantasie opstelling aan tafel en waren deze keer de linies eens niet bijelkaar geplaatst. Nadat Ivo de aftrap had verzorgd met de woorden ‘Op het kampioenschap’ was de toon gezet en werd daarna al snel het eerste vlees gescoord. Jelle werd steeds goed verzorgt, vonden er tijdens het eten veel positiewisselingen plaats, leefden we op afstand mee met Sjoerd die bij SC Heerenveen bijna getuige was van een ‘DRA-MA!!!’, was er aan eten en drank absoluut geen gebrek en werden frustraties van wissels nog eens verbaal geuit. Na een heerlijk nagerecht was het tegen 11 uur dat we weer in de busjes huiswaarts keerden en streken we met z’n allen in de Jimbar neer. Daar werd een zeer geslaagde avond gezellig afgesloten en lieten een aantal spelers zich zelfs van hun muzikale kant zien. Al met al een geweldige afsluiting van misschien de laatste wedstrijd voor de winterstop.


Sponsor De Jong levere de taxi-buskes.

“Hânnen boppe de tafel, Remco!”

Waku hâldt wol fan in waarm stikje fleis…

“Pssssssssssssst, wolsto ek peetomke wurde, Jelle?”

Janna fûn de wyn net sa lekker(sjoch links)

Fansels waard der de hiele jûn oer fuotbaljen praten.

Jan hie op in gegeven momint syn nocht fan praten en helle Willem syn loftgitaar út de kast.

“Dit dienen se by Nijlân noait”.

“Wat zou Waku graach met wilt hewwe”.

Albert-Jan mocht ûnbeperkt ite om ’t hy middeis 3 kear skoort hie.

“Trainer fan SDS 2 wurde? Mwooaaah”.

“Aukje, kinne wy dit thús ek ris ite?”

“Asto goed spjilst dan is ’t wol fuort te krijen”.

“Wat duorret it in skoft foar dat fleis klear is net?

“Komt dyselde goochler as by de KF yn Wommels?”

“Nee, hy is grutter!”

“Sit der noch fleis tusken myn tosken?”

“It sit hjir moai, of net?”

“Wat binne wy moai fuort net?”

“Spits by SDS 1 west? Pffffffffffffftt. En ek noch topskoarder seker??????”

“Jaja”.

“Rûkst em?”

“Wurdsto no ek al peetomke, Jelle?”

“Sa, noch in peetomke”.

“Wa wie der foarich topskoarder by SDS 3? Sis it mar”

“Hawwe se ek amers bier”?

De foto’s binne nei te bestellen by Anco.