SDS 1 spilet earste wedstriid út

D2 spiler foar PC tinte
27 juli 2003
Kompetysje-yndieling SDS 2,3,4 en 5.
29 juli 2003

Kommende wike begjinne de A- en B-seleksje wer te trainen. Sy hawwe dan noch inkelde wiken foar de kompetysje wer begjint. Sneon 6 septimber begjint de kompetysje wer. SDS 1 mei dan út nei Rottevalle. In wike letter op sneon 13 septimber spylje sy hun earste thúswedstriid tsjin Makkum. Foar it hiele programma kinne jimme sjen by “senioren” ûnder SDS 1.