SDS 1 seal op OFK

Weppers snein 9-1
9 januari 2011
Weppers moandei 10-1
9 januari 2011

De sealfuotballers fan SDS meie moandeitejûn fuotbalje yn de foarronde fan it OFK yn Frjentsjer. De folgende spilers sille meidwaan:
Jaap Toering
Tsjipke Okkema
Feite de Haan
Jelle de Boer
Freek Tichelman
Wytse Lanting
Willem Wijnia
Sy sille om 18.30 dy kant op.

Sy sitte yn in drege poule:

F.V.C.
Avanti
S.D.S. zaal
Oeverzwaluwen
Ropta Boys
C.V.O.

Dit is it programma foar moandeitejûn:
19.30 F.V.C. Avanti Trije Links
19.30 S.D.S. Zaal Oeverzwaluwen Trije Klok
19.30 Ropta Boys C.V.O. Trije Rechts
20.00 Avanti S.D.S. Zaal Trije Rechts
20.00 Ropta Boys Oeverzwaluwen Oude Hal
20.00 F.V.C. C.V.O. Nieuwe Hal
20.30 Ropta Boys S.D.S. Zaal Nieuwe Hal
20.45 F.V.C. Oeverzwaluwen Trije Links
20.45 Avanti C.V.O. Trije Klok
21.15 F.V.C. S.D.S. Zaal Trije Klok
21.15 C.V.O. Oeverzwaluwen Trije Rechts
21.15 Avanti Ropta Boys Oude Hal
21.45 Ropta Boys F.V.C. Oude Hal
21.45 Avanti Oeverzwaluwen Nieuwe Hal
22.00 S.D.S. Zaal C.V.O. Trije Links

Sjoch hjir foar it folledige programma fan moandei.