Puntentelling SDS League

SDS-ers en de frije sneon(5)
28 februari 2004
SDS1 spilet lyk yn Harns
28 februari 2004

Der binne wat misferstânnen oer de puntentelling fan de SDS League. Hjirûnder kinne jimme sjen hoe at it sit. Twa dingen binne wat feroare. Foar in wûnen wedstriid krije je no 2 punten (wie 1) en foar in lykspul krije no 1 punt (wie 0). Dizze regels binne feroare troch de VI en hjir kinne wy dan ek neat oan feroarje. Wy hâlde hun puntentelling oan.Hjirûnder kinne jimme noch sjen wat dizze wike it meast ideale team wie;

Bron: www.VI.nl