Oerwinterwepperke

Wepperkes – tongersdei –
16 december 2004
Seleksjes SDS 2,3 en 4 sneon.
17 december 2004

De lêste wiken hearden wy it wurd “oerwinterje” in hiele protte. It liket hast wol it wichtichste te wêzen op fuotbalgebiet. Neffens Studio Sport komt it wurd út de tiid dat Barends oerwintere op Nova Zembla. Dat sc Heerenveen oerwintert makket wol de measte yndruk by de SDS-ers. Mar wat te sizzen fan ús eigen alvetallen.?

Sneontemiddei om 4 oere witte wy at B1 de hutte diele moat mei SDS2