Evenementen in december 2022

Weppers moandei 31-10
30 oktober 2011
Sealtrainen jeugd
1 november 2011

Wolle je lid wurde fan SDS of bygelyks frijwilliger of Freon fan SDS dan moatte je hjir wêze.
Oanmelde as lid kin fia dizze link:
https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBBG32H

 

Oanmelde as frijwilliger fan SDS

Oanmelde as ‘Freon fan SDS’

Wizigingsformulier

Ofmelden leden