Nije stân SDS League: wike 9

F1 wint en ferliest
28 april 2003
Sneu ferlies fan SDS
29 april 2003

Wat in klapper! De “Andrew Boys” fan fjildfersoarger AS pakt de wiikpriis mei mar leafst 60(!) punten. Hy giet hjirmei yniens fan it 48e nei it 20e plak. “Meiinoar ien” fan grinsrjochter AP koe him krekt net byhâlde mei 58 punten. Wol giet hy hjirmei fan 77 nei 56.
 
Dophok United fan DYS docht goeie saken. Hy giet fan 15 nei 5 en docht lyk mei om ‘e prizen.
 
“De Witte Tornado” fan SW is dizze wike 10 punten útrûn op de nûmer 2 “November Rain” fan grienteman GAT.
 
“Het Linkerrijtje” fan MW probearret it dochs noch en giet fan 100 nei 98(!!).
 
Groetnis, Willem.
 
Jimme kinne de nije stân hjir besjen: wike 9