Nije stân SDS League: wike 10

Sneller ynternette !!
5 mei 2003
SDS 5 wint
7 mei 2003

De gok fan “FC Holland Casino” pakt dizze wike dan eindliks goed út mei in wiikpriis foar GP (soan fan ‘e flagger).
 
It seizoen is foar de A-junioaren sûnder prizen ôfrûn. MP probearret no mei “Creativo” noch in priiske te pakken. Dit liket aardich te slagjen no at hy dizze wike fan it 14e nei it 5e plakje giet.
 
Der is ien oerienkomst tusken alle ploegen yn ‘e top 5 fan ‘e SDS League. Alle 5 coaches seagen it dit seizoen noch goed kommen mei Van der Vaart fan Ajax. Dit fertrouen die him goed en hy pakte dit wykein wer 12(!!) punten.
 
De neikompetysje ferlen en “Futsal FC” fan HS sakket lyk fan it 15e nei it 20e plak.
 
It “Linkerrijtje”(MW) kin fêst oer folgend jier neitinke. It liket derop dat der fêstruske is op plak 98.
 
Groetnis, Willem.
 
Hjir kinne jimme de nije stân fine: wike 10