Net in soad besite

Clarence-sluier-trofee
24 juni 2003
Foto’s ôfskiedswedstriid Jappie Wijnia
2 juli 2003

Troch omstânnichheden bin net allinnich ik, mar ek de webside efkes út de loft (en fan ‘e wrâld)west. No is alles wer foar inoar. Wy binne op it heden drok oan ‘e gong om de webside wer netsjes te krijen foar it nije seizoen.