Liwwadder wepperkes

Wepperkes -snein-
21 november 2004
Wepperkes -tiisdei-
23 november 2004

Oefenwedstriid
SDS 1 oefent freedtejûn om 19.00 oere yn it Cambuurstadion tsjin Cambuur. Net it 1e mar de A1. Yn Cambuur A1 spilet ek Erik Haitsma út Wommels.

Kees Jansen nei Blauw-Wit ’34?
Kees Jansen stoppet op 1 augustus by CSL. Dat hat er dêr sneon ferteld. Hy giet nei…….. Blauw Wit.
Alteast dat is de ferûnderstelling. Hy hat it noch net sein mar ynformeel is dat wol bekind.
CSl siket wierskynlik wer in trainer dy’t by SDS wei komt(nei Klaas Dijkstra en Kees Jansen).
Hoe komt it mei Lyckle?
 Giet Kees wer nei syn earste leafde?

Liwwadder mopke

Bejaardehûs Greunshiem het een busreiske naar Amsterdam. Op de Afsluutdyk komt er een oud wiefke naar de busschauffeur toe: “Oek een handsjefol pindas , chauffeur?
“Ja lekker, bedankt”, seit de chauffeur en peuzelt de pinda’s op. Efkes later komt een oud mantsje bij hem met een handsjefol pinda’s. Weer efkes later een ander oud menske. Dat gaat su nog 9 a 10 keer
deur, dat die chauffeur raakt aardig fol.
Seit die buschaffeur op een gegeven moment: ” Waarom ete jim die dingen self niet op?”
“Wij kenne se niet goed biete fanwege ons gebit ” ist antwoord.
“Nou, waarom kope jimme se dan?”
Antwoord: “Nou, wij fiene de chocolade d’r omheen su lekker