Kompetysje-yndieling Futsal

Mear grapkes oer Advocaat
21 juni 2004
SDS EK-League: Lolke Hofstra rint wer ris út.
22 juni 2004

SDS 1: 1e Klasse A
Foarút 1
Avanti 2
Exstador 1
FFS 1
Friesland 1
Futsal Club Ljouwert 2
Golden Oldies 1
Heerenveen 2
Herauten 1
ONT/CHZ 1
Urk 2
Workum 2
SDS 1

SDS 2: 2e Klasse A
Ens 1
Flevo Boys 1
Genemuiden 1
Haskerland 1
Renado 1
RES 1
Urk 3
WZS 1
ZVH 1
ZVVS 2
SDS 2

SDS 3: 4e Klasse
Langweer 1
Lemsterland 2
Renado 6
Renado 5
Balk 2
FFS 2
Heerenveense Boys 2
Old Forward 3
Haskerland 6
Haskerland 7
Lemsterland 3
SDS 3