Jacco mei SC Heerenveen op Skylge!

Wedstriidprogramma SDS B1
26 juli 2007
Bewarnûmer
26 juli 2007

Foarige wike wie Jacco Kooistra mei syn heit en mem op Skylge. It tafal wie dat SC Heerenveen krekt dat wykein in oefenwedstryd op Skylge hie. Dat kaam moai út. Ek wie der in fuotbalclinic foar de Skylger fuotbaljeugd. Hanny Overal hat der foar soarge dat Jacco ek meidwaan mocht. Sa hie Jacco de dei fan syn libben tusken û.o. Pranjic, Garcia-Garcia en Yildirim.

Hjir de foto’s:

Jacco praat mei Riemer van der Velde oer Koos Formsma.


Jacco yn de rêch dekt troch Prager en Breuer.


Jacco nêst Geert Arend Roorda.


Jacco kriget in passke fan Sibon.


Garcia-Garcia wachtet op Jacco.Gert-Jan Verbeek hat noch efkes in praatsje.