Help mei frijwilligers sykjen!

It frouljusfuotbaljen is dea…. Libje it frouljusfuotbaljen!
21 juni 2022
SDS op de Midsimmercup
23 juni 2022

Beste gebruikers van de Skoalleseize,

Alle verenigingen hebben er tegenwoordig last van of komen er voor te staan; een tekort aan vrijwilligers .
Mensen hebben het te druk, andere prioriteiten of willen niet iets voor een andere vereniging doen en de corona heeft ook niet geholpen. Het is en blijft vrijwilligers werk, dus kan er ook niets over gezegd worden.
Ook de Skoalleseize kampt hiermee.
Hiervoor willen we een commissie oprichten en de eerste mensen zijn al actief; Elisabeth Breeuwsma vanuit de Skoalleseize en Vera de Vries voor algemeen belang.
Het doel is om meer mensen actief te krijgen op en voor de Skoalleseize en alle verenigingen die gebruik maken van de accommodatie het hele jaar door.
Vooral de zomer vrijwilligers (bar) zijn lastig te vinden maar ook de winter vrijwilligers worden duidelijk minder. De overige vrijwilligers (schoonmaak/veld) hopen we nog een aantal jaren actief te zien, maar ook dat dunt helaas in.
We willen als eerste social media opzetten en flyeren. De Skoalleseize op de kaart zetten, heel veel mensen weten niet wat De Skoalleseize is of wat er te doen is. Want wat hebben we met z’n allen een mooi terrein en gebouw!
Misschien is het leuk om met alle gebruikers eens een soort “open dag” te houden zodat ook elke vereniging zich kan promoten.
Door middel van filmpjes en berichten hopen we mensen actief te krijgen, en die mensen hoeven niet alleen uit Easterein te komen. Het vrijwilligers werk kan bestaan uit oa klussen, schoonmaken en uiteraard bar draaien. Het moet vooral leuk en gezellig zijn om te doen!
Hoe meer vrijwilligers hoe makkelijker het voor een ieder wordt, en zonder vrijwilligers geen Skoalleseize….
Wij zoeken nog een paar vrijwilligers die ons hiermee willen ondersteunen, dus ben je een social media goeroe of heb je ideeën en vind je het leuk om die met ons te delen, neem dan contact op!
Groeten Elisabeth en Vera

Stichting De Skoalleseize