Gesellich yn Dokkum?

Stoke City nr.1
19 november 2003
SDS-hokjes
20 november 2003

Neffens de ferhalen bleaun it ôfrûne sneon noch lang gesellich yn Dokkum? Sjoch foaral de earste rij.