Frank Rypma is troud

Nij Trefferredaksjelid
7 juni 2003
Jappie en Egbert nimme ôfskie
7 juni 2003

Juster binne  Frank Rypma, spiler fan SDS 2, en Sieuwke Joustra yn it houliksboatsje stapt. Wy winskje hun in soad lok tegearre!!