Foto’s SDS A1-Heerenveense Boys

Wepperkes -moandei-
7 mei 2006
Wepperkes -tiisdei-
9 mei 2006

Sneontemiddei wûn SDS A1 mei 9-1 fan Heerenveense Boys.
Dizze foto’s krigen wy fan Arjen van Putten.

 
Geert sil in pass jaan.


It stode al aardich.Horloasje ferjitten?


Geert Dijkstra yn aksje.


Jelmer Posthumus siket in Heerenvener op mei de bal
oan ‘e foet.


Jildert Hylkema yn aksje.


Frank Tichelman set de bal foar.


It wie moai waar om der efkes by te lizzen.


Marco Hoekstra koe noflik efteroer sitten bliuwe.


Erwin de Boer byt himsels hast op ‘e tonge.