Ferskaat nijs

Ferslagen SDS – Wykels Hallum
15 oktober 2003
It kin frieze, it kin taaie
16 oktober 2003

* Gert Jan Hiemstra makke ôfrûne sneon nei syn revalidaasje fan twa en in heal jier foar it earst wer in doelpunt. Wy hoopje dat der noch in soad folgje meie.

* Op 27 maaie hienen wy 103 besikers op de webside. Dit is noch altiten it rekord. Op 10 en 13 oktober wienen wy flakby in nij rekord. Beide keren kamen der ek presys 103 minsken ús side besjen.

* Binnenkoart sjocht de side der efkes oars út. Der steane dan oare foto’s op de begjinside en je kinne je b.f. ek opjaan as nij lid fan SDS op de webside.