F2 en F3 sette kompetysje goed yn

Rekord op training
5 september 2003
Opmerklik nijs
6 september 2003

De kompetysje foar de jeugd is ek wer los.

De earste útslaggen binne binne:

SDS F2 – Makkum F2      4-2

SDS F3 – Oosterlittens F3 2-2