Durk de Jong skoort 3 kear mar A1 ferliest

Senioren SDS winne allegear
10 mei 2003
SDS 1 pakt 3e periode
11 mei 2003

SDS A1 – Zeerobben A 1 3-5

Doelpunten: Durk de Jong (3x)