Douwe Posthuma folgend seizoen trainer fan SDS 1

Autoride foar de feriening
29 november 2023
Weppers freed 1-12-2023
1 december 2023

Douwe Posthuma sil nei it seizoen Remco Bervoets opfolge as trainer fan SDS 1.
Remco Bervoets hat 2 jier trainer west by SDS.
Douwe Posthuma is no assistint-trainer by Be Quick Groningen.

Douwe wie ferline seizoen trainer by sc Joure.
Douwe hat earder 4 jier trainer west by SDS 1 en hat dêr foar jierren trainer west by vv Nijland .
Syn bêste prestaasjes by SDS wie yn 2021-2022 in 5e plakje en yn 2019-2020 stie hy 4e mei SDS 1 doe ’t de Korona spulbrekker waard.


Douwe Poesthuma