Evenementen in november 2022

Pechfûgel
22 december 2003
Noflike krystdagen en in goed 2004!
23 december 2003

Nei âld-SDS-trainer Klaas Dijkstra wurdt no Cees Jansen nei dit seizoen trainer by CSL. Wy winskje him dêr alfêst in soad wille. Nei Cees Jansen sil Lykle Bleekveld wol oan ‘e beurt wêze yn Stiens.


Cees Jansen nei CSL