Blommen foar de kampioenen

Oefenwedstriden
21 januari 2004
SDS 1 ferliest fan Workum
22 januari 2004

Foar de wedstriid tsjin Warkum waarden de kampioenen fan it Fec noch efkes yn de blommen setten troch it bestjoer.

Harm Stremler wie dizze jûn net oanwêzich.