Bekerfinale-weppers

Utslaggen sneon 16-5
14 mei 2009
Ofskie Floris
17 mei 2009

Skeetsje
22.17 in berjocht út Rotterdam  fan Johan Delfsma.
De beker is binnen maar jan had een angst scheetje ! Van de wedstrijd of ….

Underweis

Us spesjale ferslachjouwer yn de Kuip slûget hjir noch wat yn trein 1 ûnderweis nei Rotterdam. Foto binnenkrigen fan Johan Delfsma

TeplakFansels is SDS 3 ek goed fertsjintwurdige. Sjoerd hie gjin tiid foar in foto mar in Stenekes en in Wagenaar wol. Ek dizze foto fan Johan.

Weppers
It
is in drokke tiid foar wepmasters
. It seizoen wurdt op ferskillende wizen ôfsluten, der wurdt ofskie nommen, der wurdt troud, der wurdt bargjeknoeid en der wurdt gewoan fuotballe. En dan is der noch de bekerfinale dy’t it lichem yn besnijing hat, sadat spieren ferkrampe en de geast al yn Rotterdam is. Yn de rin fan hjoed kinne jim noch wol wat weppers ferwachtsje.

SDS 6 – AVC 4
Soe moandei spile wurde. Giet net troch. Wêrom?

Utnoeging foar alle frijwilligers dy’t holpen ha by de DA1
De SDS-froulju sille 30 maaie mei syn allen in juntsje fuort.
Sy wolle graach alle minsken dy’t harren dit jier holpen ha mei utnoegje om
mei te gean nei it Fean: earst ite, dan bowle, en dan op stap foar de leafhawwer.
Dus alle flaggers, lieders, ensfh….klik
hjir en meldt jimme oan!!

Net mei?
Wy tochten efkes dat Jan Stenekes hjoed net meigie nei Rotterdam(klik
hjir).

It waar yn Rotterdam
Hjir reint it noch flink, mar yn Rotterdam is it ûnderwilens
droech.

12e man
Liverpool wurdt altiten bot oanmoedicht troch harren supporters. SC Heerenveen
kin hjoed har eigen “12e man” ek goed brûke:

 

Letter mear!