Alles wer op ‘e rails.

SDS EK-League: Pessimisten sakje.
27 juni 2004
SDS EK-League: Gerrit Sytsma nimt 1e plak oer
28 juni 2004

No it sa ferskriklijk goed giet mei Oranje feroaret it bield fan Dick Advocaat op ynternet ek al gau wer. Sjoch hjirûnder. Ek fûnen wie noch wat âlde bielden fan syn assistent yn Lingo.