Evenementen in december 2022

Gezocht
28 mei 2004
Wepperkes -sneon-
29 mei 2004

Justerjûn hawwe wy alwer de 50.000e besiker hân op ús webside. Yn novimber 2002 binne wy begien. Yn ongeveer 1 en heal jier dus al 50.000 besikers. Jimme meie sels útrekkenje hoe folle as dat gemiddeld deis binne. Wy hawwe der justerjûn mar efkes ien op kocht.