‘Weryndieling’ JO19, JO17 en JO15

Weppers tiisdei 9-1-2018
9 januari 2018
Weppers woansdei 10-1-2018
10 januari 2018

Vanwege een vervelende samenloop van omstandigheden binnen zowel de jo19 als de jo17 categorie, heeft de technische commissie jeugd besloten de jo17-3 niet meer op te geven voor de voorjaarscompetitie. Jammer, maar er waren niet meer genoeg spelers om zonder problemen met 3 jo17 en een jo19 team te starten. We hebben als tcj geprobeerd om spelers zo goed mogelijk opnieuw in te delen, met als consequentie dat er zowel spelers van de jo17 doorschuiven naar een ander jo17 team of de jo19, als terug gaan naar de jo15.

Binnen de jo15 categorie zal er daarnaast ook geschoven worden. Uitgangspunt is een evenredige verdeling van spelers geweest, waarbij we iedereen zoveel mogelijk op eigen niveau willen laten voetballen.  De betreffende spelers zijn inmiddels op de hoogte. Voor meer informatie kunnen de spelers en ouders terecht bij de leiders, de technische commissie leden en bij de voorzitter jeugdcommissie.

Namens jc en tcj Tjerk vd Pol