Weppers woansdei 26-3

Digitaal wedstrydformulier ek foar D’s,C’s,B’s en A’s!
25 maart 2014
Weppers tongersdei 27-3
26 maart 2014

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 meie it jûn yn Nijehoarne opnimme tsjin Udiros 1. De wedstryd negjint om 20.35.

Gjin trainen
SDS E3 en E4 traine jûn net. Der is gjin trainer beskikber.

Nije Treffer
Der wurdt wer hurd wurke oan in nije Treffer. Hawwe je wat foar de nije Treffer mail it dan nei
DeTreffer@vv-sds.nl!

SDS League
Wy tinke dat wy moarn wolris mei de nijste stân fan de SDS-League komme kinne. Der sil wol net folle feroare wêze, want der wie ôfrûne wykein mar in lyts kompetysjeprogramma.

Alderaardichst
As sy sizze dat je troudei de moaiste dei fan je libben is dan moat dat wol op dizze manier wêze:
fashion2

Harsens derby(1238)
“Wayne Rooney eat your heart out”!