Evenementen in november 2022

WK stân 1-7
30 juni 2014
WK stân 2-7
2 juli 2014

Mister SC Heerenveen wer te plak
By SC Heerenveen hawwe sy blykber de nije Treffer ek lêzen. Yn de Treffer jout Maarten de Jong oan dat hy best wol wer by SC Heerenveen dwaan wol. No docht bliken dat hy krekt oerien kommen is om út namme fan SC Heerenveen kommend seizoen wer fuotbalkliniks te jaan(sjoch
hjir).

Kompetysjeyndieling SDS 1


SDS-WK-Pool
Nei de lêste wedstriden yn de 1/8e finales meitsje wy moarn de nijste stân wer op. Wa soe der no boppe-oan stean?

WK
Moarntejûn is der wer in edysje fan it Wommelser Kampioenskip. Lykas as oars om 19.30 op it skopfjild yn Wommels.

Alderaardichst
fashion2
The Flying Dutchmen!

Alderaardichst(2)


Harsens derby(1304)
Yn Dubai wurdt op dit momint sealfuotballe(..) en dêr fuotballet wol in Falcao mei: