Weppers moandei 9-11

Weppers snein 8-11
7 november 2009
Weppers tiisdei 10-11
9 november 2009

DSB
Net allinnich it betelle fuotbal(lês AZ) hat te lijen ûnder it fallisemint fan de DSB-bank. Ek yn it amateurfuotbal hawwe klups derûnder te lijen oan de trainingsjaskes fan IJVC te sjen:


Knappe goal
Jeroen Wagenaar makke ôfrûne sneon by SDS 3 syn moaiste goal ea. Spitich genôch waard hy ôfkeurd. Jeroen sjitte de bal fanôf de linkerkant mei syn linkerfoet foar. De bal makke in knappe kurve en foel by de twadde peal binnen. In knappe goal, mar spitich genôch waard der flagge. Neffens de grinsrjochter soe de bal efter west wêze foar hy by de twadde peal yn de goal foel. Wy freegje ús noch altiten ôf of dit wiskundich sjoen mooglik is.

Let op!
De voetbalwedstrijden van de pupillen, junioren en senioren zijn verschoven. Raadpleeg voetbal.nl voor alle officiële KNVB informatie. Mijn KNVB.nl leden hebben tot 16 november de tijd om hun account mee te verhuizen naar voetbal.nl. Dit doe je als volgt:
1) kies de subsite van je voorkeur (pupillen, junioren of senioren), 2) vul rechtsboven in de site je KNVB.nl gegevens in (e-mailadres en wachtwoord) en klik op ‘INLOGGEN’ en 3) doorloop de vijf stappen om je account te verhuizen. Wil je meer weten van voetbal.nl,
klik dan hier voor het introfilmpje. Vanaf nu is voetbal.nl dé site voor het amateurvoetbal.
Klik hier en ga snel naar voetbal.nl


Mâl
By it frouljusfuotbal giet it der net altiten like freonlik oan ta. Skelte Anema tipte ús oer it folgende filmke. Hjir de suster fan Jacob-Klaas:


Moarn mear!