Wepperkes

De nije SDS League
28 januari 2004
8 punten mear
28 januari 2004

Mulier better
SDS 1 hat juster op kuenstgers yn Harns oefene tsjin Mulier. Yn in strieminne wedstryd waard mei 3-1 ferlern. Skelte Anema makke it ienige doelpunt.

SDS 2 yn ‘e Beker
Út Ljouwert krije wy it berjocht dat dêr heard is dat Blauw-Wit ’34 foar de beker tsjin SDS 2 moat. Neffens it bestjoer fan SDS sil dit dan op 7 febrewaris wêze. Wy sette it no sa yn ‘e aginda:
*Sneon 7 febrewaris beker: SDS 2 – Blauw-Wit ’34/Be Quick Dokkum

Ferstoppe
De mailbox fan SDS sit noch hieltiten ferstoppe. Wat der yn sit witte wy noch net mar wy hope dat it freed ferholpen wurd troch Tricat. At jimme wat hawwe, mail it dan efkes nei detreffer@vv-sds.nl . At jimme de lêste wike wat mailt hawwe mail dit dan efkes op ‘e nij.

Nooitgrappig

Een keeper die de lat steeds hoger legt is nooit grappig