Seleksjes sneon 5-9

Weppers tongersdei 3-9
3 september 2009
Weppers freed 4-9
4 september 2009

Be Quick Dokkum 1- SDS 1  
12.30 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Feite, Jacob, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Harm, Redmar, Freek, Jaap, Jacob, Jildert


SDS 2 – Flevo Boys 3
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Wichard, Dennis, Jan Simon, Harm Jan, Sietse, Syb, Eeltje, Henk, Mark, Arjan, Hjalmar, Robert, Willem

Blauw Wit 3 – SDS 3
13.00 fuort
14.30 fuotbalje

Jelte P, Remco B, Remco P, Geert, Dirk, Pieter,Sjoerd, Ralph, Sybren, Jelte, Rudy, Hendrik, Gerlof Jan, Frans Pieter.

SDS 4 – Tsjummearum 2 giet net troch

Ouwesyl 3 – SDS 5 
11.15 fuort
12.30 fuotbalje
Ids, Bertus Ype, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Marco, Aant, Klaas K, Jacob, Ype, Klaas V en Jappie

Broekster Boys 4 – SDS 6
12.00 fuort
13.45 fuotbalje

Ids de Boer, Steffen, Sytse, Tim, Johnny,  Leandro, Martijn, Bram, Johan, Pieter, Pieter Lieuwe

Sleat DA1 – SDS DA1
fertrek: 10:10 oere
fuotbalje: 11:30 oere

lieders: Bram van Beem & Tsjeard Hofstra
flagger: Feike Jorritsma
riders: Amarins, Anna Marijke, Bram & Tsjeard
seleksje: Amarins, Anke, Anna Marijke, Anna Wil, Baukje Wytske, Chrissi, Geertje, Hotske, Joutsen, Margriet, Marleen, Susan & Wilma.