Seleksjes sneon 22-10

SDS-League: Net 2, mar 1 wykpriiswinner!
20 oktober 2016
Weppers freed 21-10
21 oktober 2016
Nieuwsoverzicht

De seleksjes fan SDS 3, SDS 4 en VR1 steane online. Dy fan SDS komt letter...

FVC 1 – SDS 1 (beker)
17.30: der wêze
19.00: fuotbalje
Bauke, Jacob Klaas, Teun, Lourens, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Jelmer, Marco, Dirk Yde, Pieter, Jaap , Gert Jan B,
Flagger: Jan Bauke Bouma
Riders: Marco, Robert, Jan Bouke, Dirk Yde, Jacob

SDS 2 hat frij

SDS 3- AVC 3 (komp)
13.50 der wêze
14.30 fuotbalje
Wietse, Tjeerd, Ids, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Jan Simon, Henk, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Ronny, Klaas.

SDS 4 – Nok 3 (komp) 
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon, Jelmer, Rick D, Arjan, Rick H,  Jelte, Igor, Douwe Doede, Ruun, Eeltsje, Wouter Jan, Doede, Jorrit,  Tseard, Wietse

 SDS  VR1 – ONS VR 2 (komp)
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Alize, Janieke, Lysanne, Amarins, Christa, Hester, Gerry Edou, Sieta, Akke Rixt, Alissa, Geeske, Sanne Rixt, Jeska, Tjitske, Krinz
Flagger: Bertus Bootsma