SDS-CVVO sneon 17.00 oere

SDS 1 sneon thús tsjin CVVO en oare útslagen
21 mei 2003
SDS 1 seal wer naait?
22 mei 2003

Omdat der sneon keatsen is yn Easterein begjint it fuotballen sneon wat letter. SDS – CVVO begjint no om 17.00 oere. Kinne je moai earst noch efkes mei de frou de stêd yn. By SDS hâlde sy ek rekken mei eltsenien.