SDS 3

SDS 4
27 november 2014
SDS 2
27 november 2014

SDS 3 2015-2016:SDS 4 fan ferline jier wurdt no SDS 3!

*Útslagen en stân SDS 3
(of sjoch op voetbal.nl)
*Kompetysje-yndieling SDS 3
(noch net bekend)
*Programma SDS 3 (noch net bekend)

Seleksje SDS 3 2015-2016:

Ids Boersma
Wichard Deinum
Tjeerd Dijkstra
Harm Auke Dijkstra
Rudy Dijkstra
Pieter Groenveld
Auke Hiemstra
Gert Jan Hiemstra
Robert Hoekstra
Christiaan Hoekstra
Jan-Simon Jelsma
Hans van der Schaar
Peter Sybesma
Robert Sybesma
Ype Tiemersma
Pieter Lieuwe van der Valk
Jeroen Wagenaar
Ronny Wagenaar
Klaas van der Weg

Leiders:
Harm-Auke Dijkstra (06-20702345)
Jappie Wijnia (06-33044630)

Trainer:
Harm Abma

Assistent skiedsrjochter:
 Daan Boersma

Trainingstiid SDS 3:
Tongersdeis fan 20.15-21.15.

Kompetysje-yndieling 2015-2016:

Balk 3
Balk 4
DWP 3
HJSC 2
IJVC 2
Makkum 4
Nijland 3
Oeverzwaluwen 3
ONS Boso Sneek 5
SDS 3
VVI 3
Waterpoort Boys 3

Programma SDS 3 2015-2016:

05-sep
Balk 4 – SDS 3
12-sep
SDS 3 – Balk 3
19-sep
Nijland 3 – SDS 3
26-sep
SDS 3 – Waterpoort Boys 3
03-okt
Oeverzwaluwen 3 – SDS 3
10-okt
SDS 3 – IJVC 2
17-okt
ONS Boso Sneek 6 – SDS 3
24-okt
beker/inhaaldag
31-okt
SDS 3 – SC Bolsward 4
07-nov
SC Bolsward 3 – SDS 3
14-nov
Makkum 4 – SDS 3
21-nov
beker/inhaaldag
28-nov
SDS 3 – Zeerobben 4
05-dec
SDS 3 – Nijland 3
12-dec
Waterpoort Boys 3 – SDS 3
19-dec
bekerdag
06-feb
bekerdag
13-feb
IJVC 2 – SDS 3
20-feb
SDS 3 – Oeverzwaluwen 3
27-feb
beker/inhaaldag
5 mar
bekerdag
12 mar
SDS 3 – ONS Boso Sneek 6
19 mar
SC Bolsward 4 – SDS 3
26 mar
bekerdag
02-apr
SDS 3 – SC Bolsward 3
09-apr
SDS 3 – Makkum 4
16-apr
Zeerobben 4 – SDS 3
23-apr
SDS 3 – Balk 4
30-apr
bekerdag
07-mei
bekerdag
14-mei
Balk 3 – SDS 3
21-mei
beker/inhaaldag
28-mei
beker/inhaaldag
04-jun
beker/inhaaldag