Programma, seleksjes, ôflast en sa.

SDS League: Samme pakt wykpriis!
25 februari 2010
Útslagen sneon 27-2
27 februari 2010

Programma sneon
It programma sjocht der sa út as it hjir ûnder stiet. Tal fan thúswedstriden binne lykwols al ôflast. En der sille noch wol mear útwedstriden bijkomme, tinke wij. Hâldt it dus yn de gaten.

    útslach
10:00 SDS D1 – Joure SC D2 ôflast
10:15 SDS C1 – Sleat C1 ôflast
12:30 SDS 3 – VVI 2 ôflast
12:30 SDS 4 – TOP’63 3 ôflast
14:30 SDS 1 – VC Trynwalden 1  
14:30 SDS DA1 – SDS DA2 ôflast
9:00 NOK C1 – SDS C2 ôflast 
10:30 Oeverzwaluwen B1 – SDS B1 ôflast 
12:00 Blauw Wit ’34 2 – SDS 2  
12:00 Dronrijp A1 – SDS A1 ôflast 
14:30 Blauw Wit ’34 9 – SDS 6  
14:30 CSL 5 – SDS 5  

SDS 1 – VC Trynwâlden
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob-K., Tsjipke, Jelmer, Mark, Tsjalling, Harm , Redmar, Jaap, Jacob,  

Blauw Wit 2 – SDS 2 
10.30 fuort
12.00 fuotbalje
Hendrik, Anne, Freek, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Robert, Sjoerd v B. en Dirk.
En Jan-Peter
?

JP 
Klaas jout oan dat hij noch wol in mantsje brûke kin. Dus JanPeter kin de skuon mar meinimme. Neffens Klaas in goeie lêste man. Dat wurdt dus 5 minuten foar de ein Wichard derút en JP der yn. Klaas tinkt dat Wichard graach plak makket foar JP. Soe JP ek sa goed op bûtenspul spylje kinne en kin hij net allinne PVDA ministers tekkelje litte, mar ek Blauw Witters?
En hoe sit it mei syn tredde helte? Of wol hij earst de parse wer wat foarlige?

Gjin skaadwedstryd
Mocht SDS 2 moarn net nei Blauw-Wit hoefe dan kinne sy dochs útsliepe. De skaadwedstryd tsjin Knickerbockers giet net troch.

CSL 5 – SDS 5
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype B, Anco, Sipke, Christiaan,  Klaas K., Durk, Ype T., Klaas V., Robert, Pieter, Bote en Lieuwe (fan Bitgum).

Blieren (2)
Juster stie Eeltsje wer mei syn nije fuotbalskuon te trainen op it kuenstgers yn Snits. Der siet dan wol in gat yn de iene fuotbalskoen, mar de blieren wienen oer. Dat duorre sa ’n heal oere doe hy der alwer nije blieren en moast hy op ‘e nij de training stake. Ien ding is dan ek seker. Eeltsje keapet nea wer fuotbalskuon foar in g-eeltsje.

Harsens derby (144)
Ronaldo(dy graue) fuotballet op it heden by Corinthians yn Braziliën en hat oanjûn yn 2011 te stopjen mei fuotbaljen. Hy is it fuotbaljen oars noch net ferleard: