Nije trainer

Robert siket lieder foar A1!!
24 november 2003
SDS 5 bekert fierder
24 november 2003

Eltsenien is benijd wa at de nije trainer fan SDS 1 wurde sil. Krekt as mei it Nederlânsk alvetal hat eltsenien in miening oer wa at dit wurde moat. Sa binne der al hiel wat nammen neamt. Hjirûnder in listje:

* Roel Hogeveen (no Balk)
* Johnny Nota (no Zeerobben)
* Loet Boot (no QVC, asen Zeerobben)
* Remco Bervoets (no en asen Minnertsgea)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* André Semponius (no Nijlân)
* Frans Nijholt (no SC Joure 2)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)

Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden.

Der wurdt sein dat de earste sollisitanten dizze wike al op gesprek komme. Wy binne benijd at hjir wat by sit.