Liftdossiers

Hjir kinne jim alles fine oer de jierlijkse liftwedstryd  op 1 jannewaris dy ’t fertrekt by de Jimbar wei.

Lifte 2010: reisferslach nei Stirling (Skotlân)

De lifters efkes foarstelle

Lifterkes

De start en de 1ste dei oant 20.00 oere

De 1ste dei 20.00 oere oant de 2de dei oant 04.00

De 2de dei fan 04.00 oant de oankomst bij Jimbar

Foto’s: fan Jaring Rispens

Artikel + video: fan Jaring Rispens

 

Video: fan Jaring Rispens

Lifte 2009: reisferslach nei Tulln
Kompleet ferslach mei foarbeskôging

Lifte 2008: reisferslach nei Vysnene Zeme Liftdream fan Aant

Liftferslach diel 1

Liftferslach diel 2 Lifte 2007: reisferslach en foto’s Fan Wommels nei Belle-Ile-en-Mer(Frankryk) 
Sibe dreamt oer lifters Ferslach liftersrace 2007 Dielnimmers liftersrace 2007
Lifte 2006: reisferslach en foto’s Fan Wommels nei Hel(Poalen)
*
Liftferslach 2006 *Foar de race
Lifte 2005: reisferslach en foto’s Fan Wommels nei Gotenborg(Sweden). Op 1 jannewaris 2005 binnen 24 jongelju út Wommels en fiere omkriten ôfsetten foar in liftwedstryd nei Gotenborg yn Sweden. It doel fan dizze wedstryd is net mear as it avontoer fan it liften sykje. It aardige is fansels dat je besykje sa fluch mooglik oan te kommen om dêrmei sjen te litten oan je freonen dat je in goeie lifter of liftster binne.
*Wat er foarôf gie. *De dielnimmers foar Jimbar. *Ferslach. *Ferrassende ûtwikkeling.

Lifte 2004: reisferslach en foto’s Fan Wommels nei Land ’s End(Ingelân)
Ferslach totaal *Reisverslach hinne *Reisferslach werom. *De trije SDS’ers: Jan, Sjoerd en Klaas. *Sommigen hiene wol in hiel orisjineel buordtsje. *Groepsfoto. *Mear foto’s op Jaring Rispens’ webside. *Jaring en Lút kamen net fierder as Londen.