Keepersklinik op 26 oktober

Oefenprogramma sneon 24-10-2020
23 oktober 2020
SDS 1 troch de jierren hinne
24 oktober 2020

Kommende moandei 26 oktober organisearet SDS in keepers-klinik foar de jeugd fan SDS en vv Nijland fan 8 oant en mei 16 jier.
De keepersclinic begjint om 18.00 oere. As elkenien der is om 17.45 oere dan kinne we moai de hiele jûn meipikke!
De mannen fan keeperskoalle Etienne Stomp sille tegearre mei Marjo Groothof, keepster fan Vr.1 en Mark Klijnsma, seleksje-keeper fan SDS 1, sa’n n 15 keepers fan SDS en Nylân de fyne kneepkes fan it keepersfak bybringe.
Fansels koronaproof neffens de ôfspraken.