SDS 1 1947 oant 1970

De prestaasjes fan SDS 1 yn byld. Kranteknipsels, ranglisten en útslaggen

1969-1970

Klasse FVB 1A

krantestikjes

1968-1969

Klasse 

krantestikjes

1967-1968

Klasse 

krantestikjes

1966-1967

Klasse 

krantestikjes

1965-1966

Klasse 

krantestikjes

1964-1965

Klasse 

krantestikjes

1963 – 1964

Klasse 

krantestikjes

1962-1963

Klasse 

krantestikjes

1961-1962

Klasse 

krantestikjes

1960-1961

Klasse 

krantestikjes

1959-1960

Klasse 

krantestikjes

1958-1959

Klasse 

krantestikjes

1957-1958

Klasse 

krantestikjes

1956 – 1957

klasse 

krantestikjes

1955 – 1956

Klasse

krantestikjes

1954-1955

Klasse 

krantestikjes

1953-1954

Klasse 

krantestikjes

1952-1953

Klasse 

krantestikjes

1951-1952

Klasse 

krantestikjes

1950-1951

Klasse

krantestikjes

1949-1950

Klasse

krantestikjes

1948-1949

Klasse

krantestikjes

1947-1948

Klasse 

Krantestikjes