Evenementen in december 2022

SDS JO 17-3 hat yn it seizoen 2017-2018 oant de winter ta spile. Dêrnei út de kompetysje.

SDS B3

Trainingstiden:
Moandei 20.00 (efter de sporthal)
Woansdei 20.00 (op keunstgers)

Libbe Fennema

Trainer/leider