SDS JO8-1

SDS JO8-1

Trainingstiden JO8-1:
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

net bekend

Lieder/trainer

net bekend

Lieder/trainer

net bekend

Trainer

net bekend

Trainer

Jens Steehouwer

Finn Wagenaar

Melle Terpstra

Thiemen Stenekes

Martijn Smit

Jelke Sijbesma

Tijmen Bults

Desley-Jay Koster