Earste punten foar 21 dielnimmers

Neidat de postdo it formulier fan Jaap Toering mei wat fertraging brocht (hurde wyn, feest), binne wij op 28 dielnimmers útkommen.

Hjir ûnder de earste tuskenstân nei Rusland- Saoudi Arabië  (5-0), wêrbij de boppesten sizze sille: de earste klap is in daalder wurdich en wêrbij oaren tinke “de prizen wurde letter ferdield”.

De skoare fan 10 punten komt trochdat de measten Ruslân op winst hie en dat men it oantal doelpunten fan Saoudi Arabie goed hie.

Moarn de twadde tuskenstân flak neidat neidat de tredde wedstriid (Postugal – Spanje) dien is